Allt inom avloppsfilmning och slamsugning i Östersund

Vi finns i Östersund och har över 40 års branscherfarenhet. Vi vänder oss till privatpersoner, företag, kommuner och fastighetsbolag i Östersund, Åre och Krokom. Våra servicefordon är välutrustade med den senaste tekniken och vi arbetar med pålitlig teknik.

Vår ambition är att arbeta långsiktigt och erbjuda hög service till våra kunder. Vi försöker alltid komma samma dag!

Nyhet!

01 April 2018 Vi kommer utföra transporter av slam från reningsverken i Åre kommun.

Våra tjänster

• Ledningsrensning (vid t.ex. avloppsstopp)

• Rensning av köksledningar

• Rensning av dräneringar/infiltrationer

• Tining av vatten- och avloppsledningar

• Filmning av ledningar

• Tömning av fett- och oljeavskiljare samt tvättrännor och sandfång

• Slamsugning

Stopp i avlopp? Ring oss för konsultation eller besök i er fastighet!

Du når oss på telefonnummer 

063-10 90 00