Avloppsinspektion i Östersund & Åre? Slamsugning? Kontakta oss!

Avloppsservice AB i Östersund har lång branscherfarenhet och stor branschkunskap. Vi åtar oss arbete i hela Jämtland och Härjedalen. Vi vänder oss till privat, företag, kommun och fastighetsbolag. Vi använder oss av modern teknik och professionella medarbetare med lång erfarenhet.


Vi hjälper Er med bl.a. rensa dräneringar, stopp i avloppet, tinar vatten och avloppsledningar, filmar avlopp, tömning av fett och oljeavskiljare och ledningsrensning. Välkommen med ditt problem! Vi svarar gärna på dina frågor.

Kontakta oss idag
avloppsinspektion

Våra öppettider är 7-16, och vi har JOUR DYGNET RUNT!